Estetická stomatologie

Estetické výplně v barvě zubu

Estetické zubní výplně („bílé výplně“) v naší ordinaci zhotovujeme pouze z moderních fotokompozitních (světlem tuhnoucí) materiálů. Tyto špičkové materiály splňují vysoké nároky na mechanickou odolnost a trvanlivost a zároveň uspokojí nejvyšší nároky na estetiku. Aby estetická výplň mohla dlouhodobě fungovat a uchovat si svůj vzhled, je důležitá její dokonalá modelace a použití speciálních vazebných prostředků, které ji dokonale spojí se zubními tkáněmi. Bílá výplň má oproti amalgámu celou řadu výhod: má dokonalou estetiku, váže se přirozeně na zubní tkáně čímž zpevňuje zbytek zubu, má vysokou mechanickou odolnost a elasticitu podobnou přirozenému zubu: na rozdíl od amalgámu není nutné odstraňovat zbytečně zdravé zubní tkáně, abychom zajistili ukotvení výplně v zubu a tím pádem lze šetřit tkáně zubu.

Keramické korunky

Estetické keramické korunky jsou zubní náhrady, které dokáží dokonale zrestaurovat kazem či úrazem poškozený zub, tak že je nerozeznatelný od přirozených zubů. Korunky jsou zhotovovány z nejmodernější dentální keramiky, která splňuje nejvyšší nároky na estetiku a zároveň také na mechanickou odolnost a trvanlivost.

Estetické zubní fazety

Fazety patří mezi minimálně invazivní estetické způsoby ošetření. Zubní fazety jsou nejčastěji zhotovovány z vysoce estetické a odolné dentální keramiky nerozeznatelné od přirozených zubů (keramické fazety) nebo z kompozitních plastů. Zubní fazety se používají nejčastěji v předním úseku chrupu a lze jimi velmi efektivně korigovat nevhodný tvar či postavení zubů nebo uzavírat mezery mezi zuby. Estetická fazeta může být zhotovena jen na jeden zub např. po poškození úrazem, ale nejčastěji se zhotovuje na více zubů v předním úseku horní nebo dolní čelisti, aby bylo dosaženo přirozeného vzhledu, dokonalé estetiky a sladění
s okolními zuby. Výhodou estetické fazety např. oproti klasickým korunkám je minimální invazivita celého ošetření.