Parodontologie

Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty UK,
Kateřinská 32, 120 00 Praha 2